Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2022. 13:19

(aukcija) Nabavka i ugradnja centrifugalnih pumpi za pitku vodu u svrhu obezbjeđenja kontinuiranog i neometanog vodosnadbdijevanja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

914-7-1-15-3-16/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE
IDB/JIB 4236147660004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adnan Ramić
Adresa Vrbaska b.b.
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 265-403
Faks (030) 494-101
Elektronska pošta adnan.milanov@hotmail.com
Internet adresa www.gornjivakuf-uskoplje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gornji Vakuf-Uskoplje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja centrifugalnih pumpi za pitku vodu u svrhu obezbjeđenja kontinuiranog i neometanog
vodosnadbdijevanja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja centrifugalnih pumpi za pitku vodu u svrhu obezbjeđenja kontinuiranog i neometanog
vodosnadbdijevanja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet42122430-3 Centrifugalne pumpe

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod tačkom 5.8.1. u TD
Datum i vrijeme 27.06.2022. 10:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: