Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 09:37

Nabavka materijala za izradu novih priključaka potrošača električne energije na elektrodistributivnu mrežu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

741-1-1-63-3-143/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTROKRAJINA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
IDB/JIB 4400855640000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ognjen Zeljković, dipl. inž. el.
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta info@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za izradu novih priključaka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala za izradu novih priključaka potrošača električne energije na elektrodistributivnu mrežu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682000-0 Materijal za električnu struju 2 / 7

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta terenskih jedinica u sastavu ugovornog organa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Petra I Karađorđevića 95, 78000 Banja Luka
Datum i vrijeme 8.8.2022. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Predmetna TD se može isključivo preuzeti sa Portala javnih nabavki, bez naknade.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ognjen Zeljković, dipl. inž. el.
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta ognjen.zeljkovic@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.comINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name "Elektrokrajina" Banja Luka
UIN 4400855640000
Contact person Ognjen Zeljković
Address Kralja Petra I Karađorđevića 95
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 246-300
Fax number (051) 215-610
Email address info@elektrokrajina.com
Website address elektrokrajina.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Material and equipment for new customer's power supply service connection

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of material and equipment for new customer's power supply service connection

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 31682000-0 Electricity supplies

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

23.7.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 8.8.2022. 12:00:00
Address and place Kralja Petra I Karadjordjevica 95, Banja Luka

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documentation can only be dowloaded from Web portal of Public procurement agency (www.ejn.gov.ba), without
fee.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: