Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 16:20

(aukcija) Nabavka mlijeka, ribljih konzervi, ulja i tjestenine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5387-1-1-6-3-11/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI TUZLA
IDB/JIB 4209525550002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elsada Tinjić
Adresa Ulica Soli 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 266-337
Faks (035) 266-337
Elektronska pošta kdrrtk@yahoo.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mlijeka, ribljih konzervi, ulja i tjestenine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mlijeka, ribljih konzervi (sardine), ulje (suncokret) i tjestenine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15511100-4 Pasterizirano mlijeko
  15240000-2 Riba u konzervi i ostala pripremljena ili konzervirana riba
  15411100-3 Biljna ulja
  15850000-1 Tjestenine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Po tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Po tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Po tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mije Keroševića 20, Tuzla
Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mlijeka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mlijeka - pakovanje 1 litar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511100-4 Pasterizirano mlijeko

III Ukupna količina ili obim ugovora
200000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256410,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzlanski kanton

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ribljih konzervi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ribljih konzervi (sardine) - pakovanje 100 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15240000-2 Riba u konzervi i ostala pripremljena ili konzervirana riba

III Ukupna količina ili obim ugovora
200000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256410,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzlanski kanton

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ulja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ulja (suncokret) - pakovanje 1 litar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15411100-3 Biljna ulja

III Ukupna količina ili obim ugovora
50000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256410,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzlanski kanton

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka tjestenine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tjestenine - pakovanje 400 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15850000-1 Tjestenine

III Ukupna količina ili obim ugovora
80000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85470,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzlanski kanton

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Almir Žilić
UIN 4209525550002
Contact person Elsada Tinjić
Address Ulica Soli 2
Postal code 75000 Tuzla (bhp sa)
Municipality/City Tuzla
Telephone (035) 266-337
Fax number (035) 266-337
Email address kdrrtk@yahoo.com
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Tuzla Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement and delivery of Milk, Canned Fish (Sardines), Oil (Sunflower) and Pasta

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement and delivery of Milk, Canned Fish (Sardines), Oil (Sunflower) and Pasta

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products
Additional object(s) 15511100-4 Pasteurised milk
  15240000-2 Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
  15411100-3 Vegetable oils
  15850000-1 Pasta products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
854.700,86 BAM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Nabavka mlijeka 2 29.07.2022.
2 Nabavka ribljih konzervi 2 29.07.2022.
3 Nabavka ulja 2 29.07.2022.
4 Nabavka tjestenine 2 29.07.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Nabavka mlijeka 0 01.08.2022. 09:30
2 Nabavka ribljih konzervi 0 01.08.2022. 09:30
3 Nabavka ulja 0 01.08.2022. 09:30
4 Nabavka tjestenine 0 01.08.2022. 09:30
 
Address and place Fra Grge Martica 8, Tuzla, Bosnia and Herzegovina


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The contract award criterion is the lowest price.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: