Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 16:19

(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala, reagenasa i dijagnostičih testova za potrebe transfuzije, lot 2

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2022.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

509-1-1-72-4-172/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba Petar Matić
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

292383,56

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava potrošnog materijala, reagenasa i dijagnostičih testova za potrebe transfuzije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33194220-4 Potrepštine za transfuziju krvi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 2

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33194220-4 Potrepštine za transfuziju krvi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2635,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada bolnice, Banjalučka 3, Brčko

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

23.5.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

2

VII 3. Broj prihvatljivih ponuda


1

VII 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

VII 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4165,60

VII 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4165,60

VII 7. Dodatne informacije

Za lot 2 je pristigla jedna prihvatljiva ponuda i to ponuda “Spektrolab“ doo Banja Luka. Iznos ponude “Spektrolab“ doo Banja
Luka je 4.165,60 KM bez PDV-a a procijenjena vrijednost za lot 2 je 2.635,00 KM bez PDV-a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: