Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:39

Nabavka goriva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2022.
OBAVIJEST O NABAVI

2826-1-1-8-3-18/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI
IDB/JIB 4272359130001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Srećko Mandić
Adresa Nikole Šopa 8
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 832-340
Faks (039) 832-340
Elektronička pošta parkovi.ljubuski@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Ljubuški

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva za potrebe JP Parkovi d.o.o Ljubuški

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska crpka Dobavljača koja treba biti u krugu od 5 km od Naručitelja

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Operativni troškovi 15,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 13.07.2022. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Nikole Šopa 8. 88320 Ljubuški
Datum i vrijeme 13.07.2022. 09:10


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Srećko Mandić
Adresa Nikole Šopa 8
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 832-340
Faks (039) 832-340
Elektronička pošta parkovi.ljubuski@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Srećko Mandić
Adresa Nikole Šopa 8
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 832-340
Faks (039) 832-340
Elektronička pošta parkovi.ljubuski@gmail.com
Internet adresa


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: