Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 12:53

(poništenje aukcije) Nabavka paketa (higijenskih i kozmetičkih proizvoda) za novorođenčad

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

422-1-1-4-4-99/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200422060000
Kontakt osoba Zlatka Pločo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 97
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 291-247
Faks (033) 291-247
Elektronska pošta javnenabavke@novigradsarajevo.ba
Internet adresa www.novigradsarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka paketa (higijenskih i kozmetičkih proizvoda) za novorođenčad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka paketa (higijenskih i kozmetičkih proizvoda) za novorođenčad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33751000-9 Pelene za jednokratnu upotrebu
Dodatni predmet(i) 33711430-0 Jednokratne maramice za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

51.282,05 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 /dvanaest/ mjeseci od dana dodjele ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.3.2022.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: