Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 08:54

Nabavka euro dizela EN-590 BAS EN-590-2002

Izvor: Akta.ba, 22.06.2022.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI 

Ulica Armije BiH 52, 

75290 Banovići; 

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I-1275/22

Banovići: 22.06.2022.godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe za: EURO DIZEL EN-590 BAS EN-590-2002, u svrhu istraživanja tržišta.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa Obrascem za cijenu ponude koji je u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa ili na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba   

 

Rok za dostavljenje ponude je 23.06 2021.godine do 12 sati.

 

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu ugovornog organa ili na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba  sa brojem zahtjeva I-1275/22 za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke.

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 356, 035 / 870 - 319.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: