Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 10:24

(HR) (izmjena) Nabavka računala i računalne opreme

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2022/S 120-339660

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 105-292969)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
Nacionalni registracijski broj: 17683204722
Poštanska adresa: Ulica Ivana Lučića 8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Bruno Srdelić
E-pošta: pisarnica@nabava.gov.hr
Telefon: +385 14599841
Telefaks: +385 14599844
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.sredisnjanabava.gov.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

Referentni broj: 9/2022

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30200000 Računarska oprema i potrepštine

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su računala i računalna oprema sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/06/2022

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 105-292969

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 28/06/2022

Lokalno vrijeme: 09:30

Glasi: 

Datum: 04/07/2022

Lokalno vrijeme: 09:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 28/06/2022

Lokalno vrijeme: 09:30

Glasi: 

Datum: 04/07/2022

Lokalno vrijeme: 09:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: