Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 10:32

(HR) (izmjena) Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe stomatologije

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Zubarski potrošni materijal

2022/S 120-339655

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 101-279299)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Radlović
E-pošta: ivana.radlovic@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368839
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe stomatologije

Referentni broj: 1.1.2.A.22

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33141800 Zubarski potrošni materijal

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe stomatologije

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/06/2022

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 101-279299

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 28/06/2022

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi: 

Datum: 04/07/2022

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 28/06/2022

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi: 

Datum: 04/07/2022

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: