Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 15:26

(aukcija) Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije za Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, kao partnere u Erasmus plus projektu Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms/SMARTEL

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1323-1-1-121-3-254/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba/Služba za kontakt PREDRAG ŽDRALE
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 
R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000
2 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije za Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, kao partnere u
Erasmus plus projektu “Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform
and smart classrooms / SMARTEL”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije za Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, kao partnere u
Erasmus plus projektu “Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform
and smart classrooms / SMARTEL”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema
Dodatni predmet(i) 32322000-6 Multimedijala oprema
  32417000-9 Multimedijalne mreže

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića br. 30, 71 123
Istočno Sarajevo
Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije u okviru projekta SMARTEL za potrebe UNIVERZITETA U ISTOČNOM
SARAJEVU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije u okviru projekta SMARTEL za potrebe UNIVERZITETA U ISTOČNOM
SARAJEVU

I 3. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci

R.Br. Naziv IDB/JIB
1 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

74600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1. UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU, Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.7.2022.

Rok za preuzimanje tenderske
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije u okviru projekta SMARTEL za potrebe SVEUČILIŠTA U MOSTARU -
procijenjena vrijednst iznosi 70.847,00 KM bez PDV-a

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 – Nabavka multimedijalne opreme za prezentacije u okviru projekta SMARTEL za potrebe SVEUČILIŠTA U MOSTARU -
procijenjena vrijednst iznosi 70.847,00 KM bez PDV-a

I 3. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci

R.Br. Naziv IDB/JIB
1 SVEUČILIŠTE U MOSTARU 4227088130005
2 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 4400592530000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70847,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SVEUČILIŠTE U MOSTARU, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 9.7.2022.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: