Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 11:45

Nabavka visokotlačnog čistača sa toplom vodom i tečnosti za zaštitu od kamenca​

Izvor: Akta.ba, 27.06.2022.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Brој: I-1309/22

Banovići, 27.06.2022. godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za: "VISOKOTLAČNI ČISTAC SA TOPLOM VODOM I TECNOST ZA ZAŠTITU OD KAMENCA", u svrhu istraživanja tržišta.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: 97/MPEU i specifikacijom u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

 

Rok za dostavljenje ponude je 04.07.2022.godine do 10 sati.

 

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI".

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 424, 035 / 870 - 254.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: