Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 13:07

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke fotokopirnog papira 500/1 i drugog kancelarijskog materijala

Izvor: Akta.ba, 27.06.2022.

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

BOSANSKO PODRINJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE GORAŽDE

 

 

Broj: 07-01-11- 4441/22

Dana: 27.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 21. Zakona o unutrašnjim poslovima („Službene novine BPK-a Goražde", broj: 6/15), člana 18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 4. Pravilnika o direktnom sporazumu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde broj: 07-01-14-88/15 od 12.01.2015. godine i broj: 07-01-14-420/16 od 01.02.2016. godine ministar za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, do n o s i:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma

Clan 1.

Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokreće postupak javne nabavke robe - fotokopirnog papira 500/1 i drugog kancelarijskog materijala.

Oznaka JRJN za ovaj predmet nabavke je 22800000-8 i 30190000-7.

Član 2.

Procjenjena vrijednost nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 6000,00 KM bez PDV-a.

Za provedbu pomenutog postupka nabavke obezbjeđena su sredstva u Budžetu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za budžetsku 2022. godinu, na ekonomskom kodu 613400 - Nabavka materijala.

Član 3.

Postupak nabavke robe iz člana 1. ove Odluke provest će se metodom Direktnog sporazuma.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za podršku u Kabinetu ministra MUP-a BPK-a Goražde.

Clan 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: