Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 07:48

(aukcija) Nabavka i produženje trajnosti vremenskih licenci i proizvođačke podrške za aktivnu mrežnu opremu i sisteme slabe struje Vlade Republike Srpske

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

38-1-1-83-3-23/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4402752740009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Olivera Dodik
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Produženje trajnosti vremenskih licenci i proizvođačke podrške za aktivnu mrežnu opremu i sisteme slabe
struje Vlade Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Produženje trajnosti vremenskih licenci i proizvođačke podrške za aktivnu mrežnu opremu i sisteme slabe
struje Vlade Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33180000-5 Funkcionalna podrška

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u Aneksu 3 TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka i Istočno Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.8.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Administrativni centar Vlade RS, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka,
Lamela A, 9.sprat, sala 32
Datum i vrijeme 8.8.2022. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Olivera Dodik, Jovana Trožić
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.net

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jasna Savković
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.netINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Joint Service Section of the Government of Republic of Srpska
UIN 4402752740009
Contact person Olivera Dodik
Address Trg Republike Srpske broj 1
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 338-324
Fax number (051) 338-550
Email address szp@szp.vladars.net
Website address vladars.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Renewal of time licenses and manufacturer support for active network equipment and low-current systems

II 1.b. Description of the object of the contract

Renewal of time licenses and manufacturer support for active network equipment and low-current systems

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33180000-5 Functional support

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Described in the Anex 3

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

7.8.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 8.8.2022. 12:00:00
Address and place Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: