Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 09:20

(poništenje) Nabavka ampuliranih lijekova

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1389-1-1-78-4-55/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆA BOLNICA TEŠANJ
IDB/JIB 4218211790008
Kontakt osoba MIRELA SALKIĆ-ŠKILJO
Adresa Braće Pobrić 17
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 656-310
Faks (032) 650-605
Elektronska pošta bolnicatesanj@bih.net.ba
Internet adresa www.bolnicatesanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ampulirani lijekovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato uTD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u TD

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.6.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: