Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 13:26

(aukcija) Nabavka ulja i maziva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

8093-7-1-57-3-72/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
IDB/JIB 4200492780000
Kontakt osoba/Služba za kontakt REUF BOGUĆANIN
Adresa MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA 17
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 667-499
Faks (033) 667-500
Elektronska pošta info@saputevi.ba
Internet adresa www.saputevi.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka ulja i maziva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka ulja i maziva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09211100-2 Motorna ulja
Dodatni predmet(i) 09211400-5 Ulja za zupčanike
  09211500-6 Ulja za prenosnike
  09211600-7 Ulja za upotrebu u hidrauličnim sistemima i za druge
  09211650-2 Ulja za kočnice
  24951100-6 Maziva
  24951311-8 Preparati protiv smrzavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Vidjeti u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište službe mehanizacije naručioca u Blažuju, ul. Kamenolom br 2

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vidjeti u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Vidjeti u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Vidjeti u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Vidjeti u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Vidjeti u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sarajevoputevi dd, ul. Mustajbega Fadilpašića 17, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: