Hrvatska-Rijeka: Loživa ulja

2022/S 125-352986

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Primorsko-goranska županija
Nacionalni registracijski broj: 32420472134
Poštanska adresa: Adamićeva 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Pododsjek za javnu nabavu
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
Telefon: +385 51351821
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pgz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Čavle
Nacionalni registracijski broj: 85168360573
Poštanska adresa: Čavja 47
Mjesto: Čavle
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51219
Država: Hrvatska
E-pošta: os.cavle@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-cavle.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski
Nacionalni registracijski broj: 61950691961
Poštanska adresa: Lokvica 2
Mjesto: Novi Vinodolski
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51250
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@osivanamazuranica.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://osivanamazuranica.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Dr. J.Pančića, Bribir
Nacionalni registracijski broj: 42987580097
Poštanska adresa: Kičeri bb
Mjesto: Bribir
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51253
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-jpancica-bribir.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-jpancica-bribir.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Jurja Klovića, Tribalj
Nacionalni registracijski broj: 81895958023
Poštanska adresa: 51243
Mjesto: Tribalj
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: Tribalj 21
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-jklovica-tribalj.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-jklovica-tribalj.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Petar Zrinski, Čabar
Nacionalni registracijski broj: 45593319959
Poštanska adresa: Narodnog oslobođenja 5
Mjesto: Čabar
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51306
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-pzrinski-cabar.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-pzrinski-cabar.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Delnice
Nacionalni registracijski broj: 96800230324
Poštanska adresa: Šetalište Ivana Gorana Kovačića 2
Mjesto: Delnice
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51300
Država: Hrvatska
E-pošta: os.delnice@oskovacic.tcloud.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://osigk-delnice.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Ivanke Trohar , Fužine
Nacionalni registracijski broj: 37637831098
Poštanska adresa: Breg 124a
Mjesto: Fužine
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51322
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-itrohar-fuzine.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://web2.os-itrohar-fuzine.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Skrad, Skrad
Nacionalni registracijski broj: 86170393146
Poštanska adresa: Školska 2
Mjesto: Skrad
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51311
Država: Hrvatska
E-pošta: os-skrad@os-skrad.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-skrad.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Brod Moravice
Nacionalni registracijski broj: 17803046872
Poštanska adresa: Školska 3
Mjesto: Brod Moravice
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51312
Država: Hrvatska
E-pošta: os.brod.moravice@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-brod-moravice.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Dr.Branimira Markovića Ravna Gora
Nacionalni registracijski broj: 32298102556
Poštanska adresa: Ivana Mažuranića 22
Mjesto: Ravna Gora
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51314
Država: Hrvatska
E-pošta: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
Nacionalni registracijski broj: 83538215345
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 12A
Mjesto: Brod na Kupi
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51301
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Rudolfa Strohala, Lokve
Nacionalni registracijski broj: 33425092556
Poštanska adresa: Školska 22
Mjesto: Lokve
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51316
Država: Hrvatska
E-pošta: os.rudolfa.strohala@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-lokve.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Mrkopalj
Nacionalni registracijski broj: 67795112932
Poštanska adresa: Školska 2
Mjesto: Mrkopalj
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51315
Država: Hrvatska
E-pošta: mrkopalj@os-mrkopalj.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-mrkopalj.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Frana Krste Frankopana, Krk Frankopanska 40, Krk
Nacionalni registracijski broj: 23640080861
Poštanska adresa: Frankopanska 40
Mjesto: Krk
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51500
Država: Hrvatska
E-pošta: skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://osnovnaskolakrk.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Maria Martinolića Mali Lošinj
Nacionalni registracijski broj: 77458057468
Poštanska adresa: Omladinska 11
Mjesto: Mali Lošinj
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51550
Država: Hrvatska
E-pošta: os.maria.martinolica@os-mmartinolica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-mmartinolica.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Frane Petrića-Cres
Nacionalni registracijski broj: 24626211602
Poštanska adresa: Šetalište 20. travnja 56
Mjesto: Cres
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51557
Država: Hrvatska
E-pošta: os-cres@os-fpetrica-skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-fpetrica-cres.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Dr.Andrija Mohorovičić, Matulji
Nacionalni registracijski broj: 86016211479
Poštanska adresa: Šetalište Drage Gervaisa 2
Mjesto: Matulji
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51211
Država: Hrvatska
E-pošta: osamohorovicic@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-amohorovicica-matulji.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Viktora Cara Emina, Lovran
Nacionalni registracijski broj: 21940297306
Poštanska adresa: 9. rujna 4
Mjesto: Lovran
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51415
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-vcemina-lovran.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-vcemina-lovran.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Ivana Rabljanina, Rab
Nacionalni registracijski broj: 73842048789
Poštanska adresa: Banjol 10
Mjesto: Rab
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51280
Država: Hrvatska
E-pošta: osrab@os-irabljanina-rab.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-irabljanina-rab.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Bakar, Bakar
Nacionalni registracijski broj: 48127009867
Poštanska adresa: Lokaj 196
Mjesto: Bakar
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51222
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-bakar.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-bakar.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Milan Brozović, Kastav
Nacionalni registracijski broj: 67082765211
Poštanska adresa: Skalini Istarskog tabora 3
Mjesto: Kastav
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51215
Država: Hrvatska
E-pošta: os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-mbrozovic-kastav.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Kraljevica
Nacionalni registracijski broj: 59629446020
Poštanska adresa: Strossmayerova 35
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-kraljevica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-kraljevica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Klana
Nacionalni registracijski broj: 28519941534
Poštanska adresa: Zatrep 5
Mjesto: Klana
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51217
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-klana.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-klana.skole.hr/?
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko
Nacionalni registracijski broj: 66174125524
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 18
Mjesto: Vrbovsko
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51326
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Hreljin
Nacionalni registracijski broj: 62891430050
Poštanska adresa: Hreljin 217
Mjesto: Hreljin
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51226
Država: Hrvatska
E-pošta: os-hreljin@os-hreljin.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-hreljin.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Drage Gervaisa, Brešca
Nacionalni registracijski broj: 92771837870
Poštanska adresa: Brešca 6
Mjesto: Jurdani
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51213
Država: Hrvatska
E-pošta: os-drago-gervais-bresca@ri.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.os-dgervais-jurdani.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Omišalj
Nacionalni registracijski broj: 22618778452
Poštanska adresa: Baječ 8
Mjesto: Omišalj
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51513
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-omisalj.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://os-omisalj.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Malinska-Dubašnica
Nacionalni registracijski broj: 04048612051
Poštanska adresa: Stipkino 7
Mjesto: Bogovići, Malinska
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51511
Država: Hrvatska
E-pošta: osmalinskadubasnica@os-malinska-krk.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://osnovnaskolamalinskadubasnica.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 22340177199
Poštanska adresa: Laginjina 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: gsimr.rijeka@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gs-imr.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pomorska škola Bakar
Nacionalni registracijski broj: 78476125725
Poštanska adresa: Nautička 14
Mjesto: Bakar
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51222
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pomorskabakar.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pomorskabakar.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Dr.Antuna Barca, Crikvenica
Nacionalni registracijski broj: 96174960484
Poštanska adresa: Zidarska 4
Mjesto: Crikvenica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51260
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-abarca-crikvenica.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-abarca-crikvenica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola "Vladimir Nazor" - Čabar
Nacionalni registracijski broj: 50797527316
Poštanska adresa: Narodnog oslobođenja 5.
Mjesto: Čabar
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51306
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-vnazor-cabar.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-vnazor-cabar.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Delnice - Delnice
Nacionalni registracijski broj: 51300
Poštanska adresa: Lujzinska cesta 42
Mjesto: Delnice
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 91951813458
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-delnice.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-delnice.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola "Hrvatski kralj Zvonimir" - Krk
Nacionalni registracijski broj: 51500
Poštanska adresa: Vinogradska 3
Mjesto: Krk
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 52251744471
Država: Hrvatska
E-pošta: srednja-skola-krk@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj
Nacionalni registracijski broj: 36425980597
Poštanska adresa: Omladinska 12
Mjesto: Mali Lošinj
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51550
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnistvo@ss-aharacica-malilosinj.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-aharacica-malilosinj.com.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ugostiteljska škola Opatija
Nacionalni registracijski broj: 82328508097
Poštanska adresa: Eugena Kumičića 14
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Markantuna de Dominisa - Rab
Nacionalni registracijski broj: 47027067052
Poštanska adresa: Banjol 11
Mjesto: Rab
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51280
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnistvo@ss-mddominisa-rab.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-mddominisa-rab.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Strojarska škola za industijska i obrtnička zanimanja Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 41071946210
Poštanska adresa: Jože Vlahovića 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.strojarskazaiiozanimanja.ri.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja Talijanska škola Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 15888761247
Poštanska adresa: Erazma Barčića 6
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: sts-smsi@email.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sts-rijeka-smsi-fiume.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Trgovačka i tekstilna škola Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 98164820743
Poštanska adresa: Stane Vončine 1 a
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: trgovacka-i-tekstilna-skola@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-trgovackaitekstilna-ri.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola za elektrotehniku i računarstvo, Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 58289508253
Poštanska adresa: Zvonimirova 12
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: sser@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sser.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 06158722232
Poštanska adresa: Ivana Filipovića 2
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: esmm@esmm-ri.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://esmm-ri.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prva Riječka Hrvatska Gimnazija
Nacionalni registracijski broj: 38205788341
Poštanska adresa: Frana Kurelca 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: 1.rihrgim@prhg.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.prhg.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 43047317885
Poštanska adresa: Vukovarska 58
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: pgsri@hi.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pgsri.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Građevinska tehnička škola Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 09922829861
Poštanska adresa: Podhumskih žrtava 4
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: gts@ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prva Sušačka Hrvatska gimnazija, Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 27164733728
Poštanska adresa: Gajeva 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pshg.net
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Obrtnička škola Opatija
Nacionalni registracijski broj: 77745900540
Poštanska adresa: Bože Milanovića 3
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-obrtnika-opatija.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-obrtnicka-opatija.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hoteljersko-turistička škola Opatija
Nacionalni registracijski broj: 88785560957
Poštanska adresa: Drage Gervaisa 2
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: hts.opatija@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 51000
Poštanska adresa: Jože Vlahovića 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 20153049465
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnistvo@ss-strojarskobrodogradjevna-ri.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://sbs-ioz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gimnazija Andrije Mohorovičića
Nacionalni registracijski broj: 28402125763
Poštanska adresa: Frana Kurelca 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@gam.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gam.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tehnička škola
Nacionalni registracijski broj: 67100119298
Poštanska adresa: Vukovarska 58
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ts@ss-tehnicka-ri.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ss-tehnicka-ri.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 05083051103
Poštanska adresa: Zvonimirova 12
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: eios@eios.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eios.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Medicinska škola u Rijeci
Nacionalni registracijski broj: 82749236466
Poštanska adresa: Braće Branchetta 11 A
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ana.rerecic@skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-medicinska-ri.skole.hr/skola/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Željeznička tehnička škola Moravice
Nacionalni registracijski broj: 56622635798
Poštanska adresa: Školska 2a
Mjesto: Moravice
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51325
Država: Hrvatska
E-pošta: zts@zts-moravice.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zts-moravice.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 58505638774
Poštanska adresa: Vukovarska 62
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: skg@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://gimnazija-klasicna-salezijanska-ri.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Sv. Matej, Viškovo
Nacionalni registracijski broj: 70898358963
Poštanska adresa: Vozišće 13
Mjesto: Viškovo
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51216
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-sveti-matej-viskovo.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ossvetimatej.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.Š. Kostrena
Nacionalni registracijski broj: 78979031610
Poštanska adresa: Žuknica 1
Mjesto: Kostrena
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51221
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-kostrena.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-kostrena.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: O.G.Š. Ive Tijardovića, Delnice
Nacionalni registracijski broj: 25862469667
Poštanska adresa: Školska 25
Mjesto: Delnice
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51300
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ogs-itijardovica-delnice.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ivetijardovica.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Škola za primjenjenu umjetnost Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 15441622812
Poštanska adresa: Šetalište XIII. divizije 75
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnistvo.spur@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-primijenjenaumjetnost-ri.skole.hr/prva.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija
Nacionalni registracijski broj: 75308689914
Poštanska adresa: Drage Gervaisa 2
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: gek.opatija@gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 75816475900
Poštanska adresa: Podhumskih žrtava 4
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.skole.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prometna škola Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 35882302855
Poštanska adresa: Jože Vlahovića 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljica.prometna@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://prometna-skola-rijeka.hr/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025368
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Zajednička nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola PGŽ

 

Referentni broj: 05/01-22/21OS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09135000 Loživa ulja
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Zajednička nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola PGŽ

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135000 Loživa ulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesta isporuke predmeta nabave navedena su u Prilogu 2. Popisu mjesta isporuke Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Zajednička nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola PGŽ

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok plaćanja računa / Ponder: 10,00
Cijena - Ponder: 90,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno točki 4.1. Dokumentacije o nabavi

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/08/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/08/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Poslovne prostorije Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, 51000 Rijeka

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/06/2022