Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 09:43

(HR) (izmjena) Nabavka medicinskog potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 2

Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2022.

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2022/S 125-354008

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 093-253900)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Radlović
E-pošta: ivana.radlovic@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368839
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/
Adresa profila kupca: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 2

 

Referentni broj: 1.1.2.A.23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 2

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 093-253900

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 08/07/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 08/07/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: