Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 09:46

Nabavka guma za damper kamione BELAZ 75131 i 75137

Izvor: Akta.ba, 30.06.2022.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I -1346/22

Banovići, 30.06.2022.godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za: "GUMA ZA DAMPER KAMIONE BELAZ 75131 I 75137", u svrhu istraživanja tržišta.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: 99/MPEU i specifikacijom u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

 

Rok za dostavljanje ponude je 08.07.2022.godine do 10 sati.

 

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa

 brojem zahtjeva I-_za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI".

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 424, 035 / 870 - 254.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: