Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 09:32

Prodaja rashodovanih sredstava i opreme (staro željezo)

Izvor: Akta.ba, 04.07.2022.

Na osnovu Odluke o imenovanju Komisije od 01.07.2022.godine, Komisija za provođenje procedure prodaje rashodovanih sredstava i opreme „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU
za prodaju rashodovanih sredstava i opreme „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo

(staro željezo)

I

 „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje stara rashodovana i neupotrebljiva sredstva (staro željezo) cca težine 8.000,00 kg, a čija težina će se tačno utvrditi vaganjem kod ovlaštenog pravnog lica kojeg odredi prodavac, te se isto prodaje zajedno, s tim da je početna cijena po kg željeza 0,30 KM bez PDV-a.

Sve informacije vezano za opremu koja se prodaje mogu se dobiti u periodu od 04.07.2022. do 07.07.2022. godine (radnim danima), u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

Kontakt osoba je Kazić Melis, telefon: 061 169 665 i Edin Zijadić, telefon: 061 283 721.

 

II

Za stara i neupotrebljiva sredstva koja se prodaju putem javne licitacije kao staro željezo ponude mogu dostaviti i pravna i fizička lica.

Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

III

Ponuđači dostavljaju ponude – zapečaćene u koverti putem pošte ili neposredno na Protokol „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića br.17, 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za rahodovovana i neupotrebljiva sredstva (staro željezo) – Ne otvaraj“ najdalje do 08.07.2022. godine do 09,00 sati  sa dokazom o uplati depozita u iznosu od 1000,00 KM.

Ponude ponuđača koji ne uplate depozit neće se uzeti u razmatranje.

Depozit se uplaćuje na blagajni Društva ili na transakcijski račun ASA Banka d.d.Sarajevo: 1344701006880066. Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu dok ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, osim ukoliko ponuđači odustanu od ponude nakon otvaranja ponuda depozit im se neće vraćati.

IV

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo  fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana 08.07.2022. godine u 09,30 sati, u prostorijama „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića br.17, Sarajevo.

Ukoliko se ukaže potreba, odnosno ponuđači budu spremni povećati cijenu iz dostavljene ponude, održati će se i usmena javna licitacija.

 

  „SARAJEVOPUTEVI“ DD SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: