Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 11:19

(izmjena aukcije) Nabavka robe klase II – dijelovi službene i svečane uniforme OS BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-1-51-8-125/22


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 723-1-1-51-3-56/22
Datum objave obavještenja 19.4.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Damnjan Stanišić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 6.7.2022. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
Datum i vrijeme 6.7.2022. 13:00

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Poštovani
Obzirom da je na predmetni postupak uložena žalba otvaranje ponuda neće biti održano 09.06.2022. godine kako je
planirano. O naknadnom roku za dostavljanje ponuda bićete blagovremeno obaviješteni.
Poštovani,
Obzirom da je na predmetni postupak uložena žalba otvaranje ponuda neće biti održano 06.07.2022. godine kako je
planirano. O naknadnom roku za dostavljanje ponuda bićete blagovremeno obaviješteni.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.,III 4.a.).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijelovi kompleta službene uniforme

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijelovi kompleta službene uniforme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811300-5 Vojne uniforme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

685462,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - Butila

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 6.7.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijelovi kompleta svečane uniforme

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijelovi kompleta svečane uniforme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811300-5 Vojne uniforme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

95760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - Butila

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 6.7.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kaput svečani

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaput svečani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811300-5 Vojne uniforme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

63210,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - Butila

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.6.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 6.7.2022. 13:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200745400004
Contact person Damnjan Stanišić
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Parts of the official and ceremonial uniform of the AF BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Specified in tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 35000000-4 Security, fire-fighting, police and defence equipment
Additional object(s) 35811300-5 Military uniforms

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Specified in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Dijelovi kompleta službene uniforme 2 24.6.2022.
2 Dijelovi kompleta svečane uniforme 2 24.6.2022.
3 Kaput svečani 2 24.6.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Dijelovi kompleta službene uniforme 6 6.7.2022. 12:00
2 Dijelovi kompleta svečane uniforme 6 6.7.2022. 12:00
3 Kaput svečani 6 6.7.2022. 12:00
 
Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: