Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2015. 08:35

Prodaja teretnih motornih vozila Mercedes Benz i Iveco

Izvor: eKapija.ba, 12.06.2015.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Regionalni centar Sarajevo

 

Broj: 02/6-2/II-16-8-8727-3/14

Sarajevo, 11.06.2015. godine

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 89/05 ) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 62/11 ), člana 79. i 83. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza («Sl. Glasnik BiH» broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjenog vozila, Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje:

 

JAVNU AUKCIJU

Koja će se održati dana 23.06.2015. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Đoke Mazalića broj 5, I sprat, soba broj 113A, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova, radi namirenja duga prodajom zaplijenjenih teretnih motornih vozila dužnika „MARKOVIĆ" d.o.o. Kiseljak, Ul. Zenički put 4, PDV broj 236055110008, i to:

Rb

Marka i tip vrsta vozila

Kol.

God.proizv

Snaga KW

Radna zapremina cm

Procijenjena vrijednost KM

1

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- MERCEDES-BENZ tip vozila 711D , registarska oznaka E98-T-310, broj šasije WDB6690021N048074

1

1996

77

3972

7.530,00

2

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- MERCEDES-BENZ tip vozila 609 , registarska oznaka E98-T-300, broj šasije WDB6680021N035256

1

1995

63

3972

7.070,00

3

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- MERCEDES-BENZ tip vozila 809 , registarska oznaka J30-0-835, broj šasije WDB67301015240770

1

1987

66

3972

8.890,00

4

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- MERCEDES-BENZ tip vozila 813 , registarska oznaka 191-T-258, broj šasijeCH31805115072004

1

1984

96

5675

5.310,00

5

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- MERCEDES-BENZ tip vozila 1114 , registarska oznaka 952-M-024, broj šasijeWDB6750135281602

1

1986

100

5917

9.530,00

6

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- IVECO tip vozila 50-9 , registarska oznaka 766-K-077, broj šasijeZCFA5061002922067

1

1992

65

3908

5.830,00

7

Teretno motorno vozilo, Marka vozila- MERCEDES-BENZ tip vozila 814 , registarska oznaka 952-M-025, broj šasijeCH67401115163428

1

1986

97

5958

8.650,00

UKUPNO

52.810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu procjene ovlaštenih službenih lica UIO RC Sarajevo, koji su prilikom procjene sadašnje vrijednosti vozila koristili katalošku vrijednost (Katalog EIB Internationale 2/2013, str. 835/5, str. 834/1, str. 836/5, str. 837/4,str. 800/1, str. 734/4, str. 838/1) i pri tome imali u vidu stanje teretnih motornih vozila. Prodaja teretnih motornih vozila koja su predmet aukcije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 50,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu.

Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije početka aukcije, na blagajni RC Sarajevo ili Odboru za prodaju polože depozit u iznosu od 10 % od početne vrijednosti pokretne imovine, uz navođenje rednog broja teretnog motornog vozila za koje polažu depozit. Depoziti se primaju sve do 15 minuta prije početka aukcije.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupanju.

Aukcija će se poništiti ako su dug, naknadni teret prinude, troškovi pljenidbe i zatezna kamta plaćeni prije otvaranja aukcije.

Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prouzrokovanu UIO. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu prodajne cijene za pokretnu imovinu koju je kupio, izdat će se nalog za održavanje druge aukcije u toku slijedećih 15 dana.

Odbor za prodaju po ocjeni rezultata prve aukcije ukoliko ih smatra ne odgovarajućim može odrediti održavanje druge aukcije, kao i mogućnost održavanja direktne prodaje ako imovina nije prodata tokom aukcije.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili pokretnu imovinu depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

Sve obaveze za kupljenu robu ( PDV, transport i sl. ) preuzima kupac.

Predaja kupljenog vozila kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine, uz izdavanje potvrde o kupovini.

 

UPOZORENJE: depozit ostaje kod UIO ako učesnik na aukciji ne ispuni obavezu plaćanja cijene koja se ponudi u toku aukcije.

Teretna motorna vozila koja su predmet aukcije mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 časova u prostorijama dužnika „MARKOVIĆ" d.o.o. Kiseljak, Ul. Zenički put 4, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033/279-530, 033/279-531, 033/279-566, 033/279-490 i 033/279-534.

Na aukciji ne mogu učestvovati uposlenici UIO, ni lica koja su u rodbinskom odnosu sa nekim od uposlenika UIO do trećeg koljena linijskog pobočnog srodstva.

 

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Mirsad Švraka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: