Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.06.2015. 10:29

Nabavka sitnog inventara za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-7-1-432-3-139/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Fatima Henjaković
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sitnog inventara za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sitnog inventara za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.7.2015. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,
Pododjeljenje za javne nabavke, kancelarija broj 79, Bulevar mira broj 1, 76100
Brčko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade lično u kancelariji 79 u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili putem
pošte uz pisani zahtjev od 19.06.2015 do 02.07.2015.godineANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Fatima Henjaković
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta fatima.henjakovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sitnog inventara za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost -Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sitnog inventara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44482100-3 Vatrogasne cijevi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sitnog inventara za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost -Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sitnog inventara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44611000-6 Spremnici
44621210-4 Bojleri za vodu
Dodatni predmet(i)
42131400-0 Sanitarne česme i pipci

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: