Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2015. 10:27

Nabavka uglja za kotlovnicu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

650-7-1-14-3-7/15



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova Dom za lica sa invaliditetom Višegrad
IDB/JIB 4400506120007
Kontakt osoba Jelena Vanovac
Adresa Birčanska bb
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 620-099
Faks (058) 620-099
Elektronska pošta zavodvgd@teol.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo



Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugalj za kotlovnicu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uglja za kotlovnicu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Iz tenderske dokumentacije


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad, Birčanska bb, 73240 Višegrad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Iz tenderske dokumentacije

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Iz tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Iz tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?


Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2015. 11:00:00
Adresa i mjesto JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova u prostorijama
ugovornog organa ili šaljemo poštom na zahtijev kandidata koji se može dostaviti na faks 058/620-099
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: