Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2015. 12:26

(poništenje poziva) Nabavka opreme za upravljanje infektivnim otpadom: oprema za sterilizaciju i drobljenje infektivnog otpada, preskontejner, kante za otpad i temperirnica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1125-1-1-27-4-24/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
IDB/JIB 4200288400001
Kontakt osoba Nurija Jusupović, dipl.ing.el.
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-100
Faks (033) 285-110
Elektronska pošta hospital@obs.ba
Internet adresa www.obs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Oprema za upravljanje infektivnim otpadom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Oprema za sterilizaciju i drobljenje infektivnog otpada
LOT 2 - Preskontejner i kante za otpad
LOT 3 - Temperirnica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?


Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

NeANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Temperirnica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

205000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Vrijeme odziva na servisnu intervenciju 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Garancija (u mjesecima) 10,00 %
4 Rok isporuke (u mjesecima) 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.5.2015.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: