Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2015. 12:51

Nabavka hrane i sredstava za higijenu: brašno, šećer, tjestenina, voće, povrće, mlijeko, slatkiši, detrdženti, toaletni papir, sapun...

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5641-7-1-1-3-1/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište "TRAVNIK" Travnik
IDB/JIB 4236051120009
Kontakt osoba Emina Midžić
Adresa Lukačka bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-237
Faks
Elektronska pošta obdaniste.travnik@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24786,32

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka roba za potrebe JU obdaništa "Travnik"


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka roba - hrane i sredstava za higijenu za potrebe JU obdaništa "Travnik"


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Predmetna nabavka se financira iz matertijalnih sredstava JU obdanište "Travnik"

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne


IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2015. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2015. 14:00:00
Adresa i mjesto JU obdanište "Travnik", Vezirska 2

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za TD zainteresirani ponuđači mogu dostaviti na fax broj: 030/511-126 ili putem e-mail adrese:
obdaniste.travnik@gmail.com. Na zahtjevu naznačiti broj faxsa ili adresu na koju će ponuđačima biti dostavljena TD.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT I - Hrana

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Brašno. šećer, tjestenina, voće, povrće, mlijeko, slatkiši i dr. prema specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema specifikaciji u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20512,82

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU obdanište "Travnik"
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT II - sredstva za higijenu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detrdženti, toaletni papir, sapun i dr. prema specifikaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema specifikaciji u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU obdanište "Travnik"

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: