Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka svježeg mesa

Datum objave: 13.07.2015. 10:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

324-1-1-18-3-4/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "DJEČIJI VRTIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263094500007
Kontakt osoba ALDINA ŽERIĆ
Adresa Hasan K. Pruščaka 1
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 226-608
Faks (037) 226-608
Elektronska pošta vrtic.bi@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Svježe meso za potrebe JU "Dječiji vrtić" Bihać

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svježe teletine bez kostiju i svježe juneće šnicle za potrebe JU "Dječiji vrtić" Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15111000-9 Goveđe i teleće meso


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Hasana Kjafije Pruščaka br.1- naselje Ozimice I

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.8.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?


Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.8.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.8.2015. 11:30:00
Adresa i mjesto 502. Viteške brigade bbANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba ALDINA ŽERIĆ
Adresa 502.Viteške brigade bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 226-608
Faks (037) 226-608
Elektronska pošta vrtic.bi@bih.net.ba
Internet adresa


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
324-1-1-18-3-4-15.pdf
PODIJELI: