Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.07.2015. 14:23

Nabavka goriva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2015.

OBAVIJEST O NABAVI

338-7-1-4-3-2/15ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272142230008
Kontakt osoba Zdenko Mandić
Adresa Fra Andrije Kačića Miošića br.2
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 682-164
Faks (039) 682-160
Elektronička pošta ministarstvo.purzo@tel.net.ba
Internet adresa www.mpugzozzh.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25470,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke motornog goriva su benzinske postaje ponuditelja od kojih jedna mora biti na području općine Posušje, a
lož-ulja na adresi ugovornog tijela

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora, a završava ispunjenjem ugovornih obaveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do


20.7.2015.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.7.2015. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Fra Andrije Kačića Miošića broj 2, 88240 Posušje

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme i podnošenje ponude u cjelini snosi ponuditelj. Tenderska dokumentacija je besplatna i izdaje se na pismeni
zahtjev ponuditelja s pozivom za dostavu tenderske dokumentacije za konkurentski zahtjev za dostavu ponude br. 06-01-14-
127/15, a može se preuzeti osobno u prostorijama ugovornog tijela na adresi danoj u točki 13. tenderske dokumentacije ili
se može dostaviti putem pošte. Pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije se može podnijeti do 20.07.2015.
godine.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: