Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.07.2015. 13:59

(poništenje poziva) Nabavka ventilatorskog postrojenja za južni dio jame Stara jama ZD RMU Zenica sa elektro energetskom opremom za upravljanje ventilatorskim postrojenjem

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

952-1-1-91-4-85/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218116700000
Kontakt osoba Irma Dajdzic
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 242-861
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta rmu-zenica@telekabel.ba
Internet adresa www.rmuzenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ventilatorsko postrojenje za južni dio jame „Stara jama“ ZD RMU Zenica sa elektro energetskom opremom za upravljanje
ventilatorskim postrojenjem

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ventilatorsko postrojenje za južni dio jame „Stara jama“ ZD RMU Zenica sa elektro energetskom opremom za upravljanje
ventilatorskim postrojenjem

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39714100-1 Ventilatori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZD RMU Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci od dana potpisa ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.7.2015.

V 2. Broj primljenih ponuda

1
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: