Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.07.2015. 11:59

Nabavka kabla i elektro materijala za izmještanje 10 kV dalekovoda Gacko - Kula

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

825-1-1-528-3-187/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Radojica Perišić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko-rs.ba
Internet adresa www.ritegacko-rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OP br. 80/15 - Nabavka kabla i elektro materijala za izmještanje 10 kV dalekovoda Gacko - Kula

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kabla i elektro materijala za izmještanje 10 kV dalekovoda Gacko - Kula

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31600000-2 Električna oprema i aparati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u tenderskom dokumentu


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

140000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko a.d. Gacko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najduže 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vlastita sredstva.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra za ponuđače iz BiH ili drugi ekvivalent
dokument za ponuđače izvan BiH shodno zakonskim propisima zemlje u kojoj je ponuđač registrovan.
Ovim Rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Poslovanje bez gubitka u poslednje dvije godine (2013, 2014).
Dokaz o solventnosti poslednjih šest mjeseci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAKIV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM / 15,34 EUR

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.8.2015. 12:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.8.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u opravdanim slučajevima definisanim u članu 69.
ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.
Uplate za otkup tenderske dokumentacije:
- Plaćanje izvan BiH se vrši preko Unikredit banke, AD Banja Luka, po instrukciji koja se može dobiti
pozivom na telefon br. + 387 59 472-413.
- Plaćanje unutar B i H vrši se putem Unikredit banke AD Banja Luka na račun br. – 5510560001580762 u
korist ZP Rudnik i TE Gacko
Na uplatnici naznačiti:
Otkup Tenderske dokumentacije za Otvoreni postupak br. 80/15ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Bogdan Botić, Dragan Drašković
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-222
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta bogdan.botic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa www.ritegacko-rs.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: