Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.12.2022. 13:29

(aukcija) Nabavka hrane

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

786-1-1-49-3-81/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Memija
Adresa DRIN 6
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

HRANA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HRANA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.12.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MLIJEKO I MLIČNI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15500000-3 Mliječni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
65000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
37000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JAJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
11000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PILEĆE MESO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112130-6 Pilići

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
38000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MESNE KONZERVE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131000-5 Mesne konzerve i mesne prerađevine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RIBLJI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15211000-0 Riblji fileti

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
5000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ČAJEVI I NAPITCI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15864100-3 Čaj u kesicama

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

TJESTENINA I BRAŠNO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
13000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ZAČINI I DODATCI JELIMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15870000-7 Začini i začinska sredstva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2022. 10:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: