Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2022. 11:20

(aukcija) Nabavka lijekova

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

760-1-1-164-3-34/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA "DR.MUSTAFA
BEGANOVIĆ"GRAČANICA
IDB/JIB 4209346460009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Semir Alibegović
Adresa Mehmeda Ahmedbegovića br. 50
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-745
Faks (035) 702-745
Elektronska pošta bolnica.beganovic@bih.net.ba
Internet adresa www.obgr.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

24

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.12.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica
Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - gentamicin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - ampicilin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1720,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - benzilpencilin+procainpencilin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - metronidazole

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - cefazolin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - ceftriaxone

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - ciprofloksacin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6825,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - vancomicin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5865,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - amikacin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - imipenem+cilastatin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33651400-2 Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3930,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi za učinkom na krv i krvotvorne organe - glucose

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

260,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - kalium hlorid

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - natrijum hidrogenkarbonat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - humani albumini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5468,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - etamsilat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

117,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - enoksaparin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7068,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - karbohidrati glucose

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17718,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - elektroliti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5525,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - natrijum chlorid

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6660,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - manitol

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

427,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračancia

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - fitomenadion

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

312,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - dalteparin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10443,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - acetilsalicilna kiselina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lijekovi sa učinkom na krv i krvotvorne organe - klopidrogel

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe

III Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

480,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.12.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.12.2022. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.12.2022. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: