Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.01.2023. 14:23

(aukcija) Nabavka radne mašine (rovokopač - utovarivač kombinirka)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3153-1-1-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD
IDB/JIB 4400636760008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nada Kosmajac
Adresa HREŠA BB
Poštanski broj 71144 Hreša (sp bl)
Opština/Grad Istočni Stari Grad (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 265-118
Faks (057) 265-114
Elektronska pošta jnabavke@opstinaisg.net
Internet adresa www.opstinaisg.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Istočni Stari Grad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije moguće podijeliti na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radne mašine (rovokopač - utovarivač kombinirka)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radne mašine (rovokopač - utovarivač kombinirka)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43210000-8 Mašine za zemljane radove

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

230.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

230000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Istočni Stari Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hreša bb, u prostorijama ugovornog organa
Datum i vrijeme 15.02.2023. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nada Kosmajac
Adresa HREŠA BB
Poštanski broj 71144 Hreša (sp bl)
Opština/Grad Istočni Stari Grad (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 265-118
Faks (057) 265-114
Elektronska pošta jnabavke@opstinaisg.net
Internet adresa www.opstinaisg.net
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: