Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.01.2023. 16:04

(aukcija) Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.01.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

884-7-1-1-3-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JU DOM ZDRAVLJA KREŠEVO
IDB/JIB 4236161900000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zoran Mišanović
Adresa Brce br. 5
Poštanski broj 71260 Kreševo (hp mo)
Općina/Grad Kreševo
Telefon (030) 806-534
Faks (030) 806-534
Elektronička pošta dzkresevo@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Kao TD

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32100,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za potrebe JU Dom zdravlja Kreševo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u TD
Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat biokemijski analizator RESPONS 910 za potrebe JU “Dom zdravlja”
Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat hematološki brojač SYSMEX XP-300 za potrebe JU “Dom zdravlja”
Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat CERASTAT-4000 za potrebe JU “Dom zdravlja” Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za aparat SIEMENS CLINITEK STATUS za potrebe JU “Dom zdravlja” Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Helicobacter pylori testovi za potrebe JU “Dom zdravlja” Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ostali potrošni materijal za laboratoriju

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.02.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.02.2023. 10:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: