Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.02.2023. 10:28

(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Osnovnog suda u Gradišci za 2023./2024. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

8456-7-1-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNI SUD U GRADIŠCI
IDB/JIB 4401079830002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miron Bjelovuk
Adresa Vidovdanska 15, Gradiška,
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 813-221
Faks (051) 815-885
Elektronska pošta ossud-gradiska@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-gradiska.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ne postoje objektivni razlozi za podjelu predmeta nabavke na lotove a pogotovo što je riječ o postupku
konkurentskog zahtjeva.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Osnovnog suda u Gradišci za 2023./2024. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Osnovnog suda u Gradišci za 2023./2024. godinu, a sve prema
specifikaciji robe izrađene od strane ove institucije koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30197630-1 Papir za štampanje
Dodatni predmet(i) 30192000-1 Kancelarijske potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskom dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovni sud u Gradišci, Vidovdanska 15, Gradiška

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok trajanja ugovora je 1. godina od dana potpisivanja istog

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje javne nabavke će se vršiti iz budžeta suda za 2023. godinu iz budžetske stavke rashodi za režijski
materijal, ekonomski kod 412300, a u skladu sa procedurama trezorskog poslovanja.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.02.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Osnovni sud u Gradišci, Vidovdanska br. 15, Gradiška
Datum i vrijeme 20.02.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: