Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 16:20

Nabavka originalnih rezervnih dijelova za sistem glasnogovorne veze i blokade mehanizovanog širokog čela proizvođača Eltel Poljska i za elektro opremu Elgor Hansen, Hauhinco i wWchary - prva ugradnja

Izvor: Akta.ba, 07.03.2023.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I-496/23

Banovići, 07.03.2023. Godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za: "originalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokade mehanizovanog širokog čela proizvođača eltel poljska i za elektro opremu elgor hansen, hauhinco i wichary - prva ugradnja", u svrhu istraživanja tržišta.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalozima broj 09-23/E i 17-23/E i specifikacijom u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do odreč'enog roka na adresu Ugovornog organa.

 

Rok za dostavljenje ponude je 14.03.2023.godine do 10 sati.

 

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI ili elektronski na email adresu: edis.softic@rmub.ba

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 336, 035 / 870 - 595.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: