Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 09:33

(HR) (izmjena) Nabavka multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3D printer)

Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2023.

Hrvatska-Zagreb: Multimedijska oprema

2023/S 048-141115

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 018-051473)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA MULTIMEDIJALNE OPREME ZA PROVEDBU SADRŽAJA I PROGRAMIRANJE SADRŽAJA (MULTIMEDIJALNA, ELEKTRONIČKA, INFORMATIČKA OPREMA I 3D PRINTER) - 6 grupa

 

Referentni broj: 008-006-4-2022-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32322000 Multimedijska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je opremanje i izrada multimedijalnog sadržaja novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i web stranice muzeja po grupama:

GLAVNI CPV: 32322000-6 – Multimedijska oprema

BROJ GRUPE PREDMET NABAVE CPV OZNAKA

Grupa 1. Nabava rasvjete i razglasa 32321200-1: Audiovizualna oprema

Grupa 2. Nabava multimedijalne opreme za stalni postav 32322000-6: Multimedijska oprema

Grupa 3. Nabava informatičke opreme (računala i pratećih programa) 30213300-8: Stolno računalo

48000000-8: Programski paketi i informacijski sustavi

Grupa 4. Nadogradnja i oblikovanje internetske stranice 72413000-8: Usluge dizajna web stranice

Grupa 5. Nabava 3D printera 30232100-5: Pisači i ploteri

Grupa 6. Nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti (priprema i izrada video materijala i ostalo) 92111100-3: Produkcija obrazovnog filma i videa

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 018-051473

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/03/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/03/2023
Lokalno vrijeme: 13:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/03/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/03/2023
Lokalno vrijeme: 13:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: