Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 12:21

(aukcija) Nabavka štampanih knjiga (udžbenika)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2752-7-1-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" KONJIC
IDB/JIB 4227321960005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Azra Alić
Adresa Musala 1
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 735-780
Faks (036) 735-780
Elektronska pošta drugaosnovnaskola@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Štampane knjige(udžbenici)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka štampanih knjiga (udžbenika)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22110000-4 Štampane knjige

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Konjic, Musala br 1 88400 Konjic
Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Nabavka udžbenika po grupi autora 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za I i II razred

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora
Za učenike I razreda 120, a za učenike II razreda 240 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3693,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana zaključivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Nabavka udžbenika po grupi autara 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Udžbenici za I i III razred

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora
Za učenike I razreda 60, a za III razred 303 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4653,64

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana zaključivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Nabavka udžbenika po grupi autora 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za VI razred (Matematika)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora
40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

541,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana zaključivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Konjic

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2023. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: