Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 12:45

(poništenje aukcije) Nabavka koštunjičavog voća, bobičastog i jagodičastog voća, sadnica ruža kontejnirano, ukrasnog drveća i grmlja, lotovi 3 i 4

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

410-1-1-20-4-65/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200258320003
Kontakt osoba Esad Džogović
Adresa Patriotske lige 58
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-570
Faks (033) 560-561
Elektronska pošta esad.dzogovic@park.ba
Internet adresa www.park.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

280000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o kuporodaji: LOT-1-KOŠTUNJIČAVO VOĆE, LOT -2-BOBIČASTO I JAGODIČASTO VOĆE, LOT -3-SADNICE RUŽA
kontejnirano, LOT-4 UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka: LOT-1-KOŠTUNJIČAVO VOĆE, LOT -2-BOBIČASTO I JAGODIČASTO VOĆE, LOT -3-SADNICE RUŽA kontejnirano, LOT-4
UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o kuporodaji LOT -3-SADNICE RUŽA kontejnirano

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka LOT -3-SADNICE RUŽA kontejnirano

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralni magacin u Nedžarićima

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

22.02.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o kuporodaji LOT-4 UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka LOT-4 UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralni magacin u Nedžarićima

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

22.02.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: