Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 15:25

(aukcija) Nabavka informatičke opreme, potrošnog materijala rezervnih dijelova, štampača i računara

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-1-117-3-102/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dijana Ožegović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka informatičke opreme, potrošnog materijala rezervnih dijelova, štampača i računara podjeljeno u osam lotova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka informatičke opreme, potrošnog materijala rezervnih dijelova, štampača i računara podjeljeno u osam lotova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto U prostorijama ugovrnog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka
Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Informatički potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Informatički potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mrežna oprema, eksterni čitači i diskovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mrežna oprema, eksterni čitači i diskovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

UPS-ovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

UPS-ovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laserski štampači-novi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laserski štampači-novi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laserski štampači-polovni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laserski štampači-polovni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Matrični štampači

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Matrični štampači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Personalni računar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Personalni računar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računarska oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin Ugovornog organa u ulici Sime Matavulja bb Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.03.2023. 12:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: