Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 15:22

Nabavka plastičnih i watergelh eksploziva i pojačnika 250 gr.

Izvor: Akta.ba, 14.03.2023.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I-03/23

Banovići, 14.03.2023.godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom: PLASTIČNI I WATERGEL EKSPLOZIVI I POJAČNICI 250 gr. u svrhu provjere tržišta.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba

 

Rok za dostavljenje ponude je 27.03.2023.godine do 12 sati.

 

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba  sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 03/23 i nazivom predmeta nabavke.

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 356, 035 / 870 - 319.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: