Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 08:04

(aukcija) Nabavka betona i betonskih proizvoda

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10423-1-1-18-3-18/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD
JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA „ILIDŽA“ D.O.O.
IDB/JIB 4202099330003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jasmin Viteškić
Adresa Trg branila Hrasnice bb
Poštanski broj 71212 Hrasnica (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 429-361
Faks (033) 429-361
Elektronska pošta javnenabavke@jpilidza.ba
Internet adresa http://www.jpilidza.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

172000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka betona i betonskih proizvoda

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Beton i betonski proizvodi, prema specifikaciji datoj u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44114000-2 Beton
Dodatni predmet(i) 44114200-4 Proizvodi od betona
  44114220-0 Betonske cijevi i pribor

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definirano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definirano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definirano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Adresa sjedišta Ugovornog organa
Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-1 Nabavka betona

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

različite vrste betona, sa i bez isporuke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114000-2 Beton

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
900 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

109500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokacija na području Općine Ilidža, koju odredi Ugovorni organ u konkretnoj narudžbi (za stavke br. 2. i 3.) i betonara
Dobavljača (za stavku br. 1)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-2 Nabavka betonskih proizvoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

različiti betonski proizvodi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114200-4 Proizvodi od betona

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
ukupno 7.420 različitih betonskih proizvoda

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

62500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

maksimalno 30 km od sjedišta Ugovornog organa (Trg branilaca Hrasnice bb, 71212 Hrasnica) mjereno najkraćom
cestovnom relacijom.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: