Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 10:18

(izmjena aukcije) Nabavka sredstava za rad na šalteru

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-107-8-57/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 238-1-1-107-3-55/23
Datum objave obavještenja 08.03.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke - Kenan Breko, Tel/faks 033/252-876; 033/252-813,
e-mail: kenan.breko@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
04.04.2023.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 14.04.2023. 10:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo BiH (zgrada generalne direkcije - ulaz od
pozorišta), Banket sala, III sprat.


Datum i vrijeme 14.04.2023. 10:15

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Ispravka obavještenja o nabavci podrazumijeva korigovani Aneks 3 TD. Svi ponuđači su dužni preuzeti Aneks 3 i dostaviti
ponudu u skladu sa izmjenama. Ostali dio TD ostaje nepromijenjen. Za pripremu ponude Ugovorni organ je produžio rok za
preuzimanje i dostavu ponuda u skladu sa Zakonom.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: