Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 11:30

(aukcija) Nabavka kontejnera za komunalni otpad i točkića za kontejnere

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

781-1-1-35-3-27/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TUZLA
IDB/JIB 4209232530007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjel za javne nabavke
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-555
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta komunalac@bih.net.ba
Internet adresa www.komunalac.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kontejnera za komunalni otpad i točkića za kontejnere

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kontejnera za komunalni otpad, metalni i plastični kontejneri zapremine 1,1m3 i točkića za kontejnere.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44613600-6Kontejneri na točkovima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponuđač nedvosmisleno
dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da je ponuđač prije ove nabavke izvršavao ugovore ove vrste i približne vrijednosti.
Izjavu ovjerenu od strane ponđača da ponuđene robe odgovaraju traženom opisu i standardima u tehničkoj specifikaciji. Uz
izjavu dostaviti i po jednu fotografiju tražene robe s Tehničkim nacrtom. Odnosi si se na sva tri LOT-a.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

09.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, Ul. Husinskih rudara bb, Tuzla
Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Metalni kontejneri 1,1 m3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Metalni kontejneri za komunalni otpad zapremine 1,1 m3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44613600-6 Kontejneri na točkovima

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, ul. Husinskih rudara bb, Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Plastični kontejneri 1,1 m3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Plastični kontejneri za komunalni otpad zapremine 1,1 m3 u sivoj boji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44613600-6 Kontejneri na točkovima

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
120 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, ul. Husinskih rudara bb, Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Točkovi za kontejnere

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Okretni točkovi za kontejnere, promjera 200mm, sa kočnicama i bez kočnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44613600-6 Kontejneri na točkovima

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
90 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, ul. Husinskih rudara bb, Tuzla

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: