Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 13:04

(poništenje aukcije) Nabavka i nadogradnja postojećeg integralnog informacionog sistema za funkcionalnosti za promet medicinskih sredstava – modul E-medicinsko sredstvo

Izvor: Akta.ba, 16.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

 

Broj: 05/1-11 -8-20312-9/22 E.Š.

Datum: 16.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 4/00,18/02,30/08,01/12, 15/13 i 9/22), člana 100. Zakonaojavnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), Procedure o javnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01-33-5-18742/20 od 21.12.2020. godine, broj 01-33-5-18742-1/20 od 12.01.2021. godine i broj 01-33-5-18742-2/20 od 14.01.2021. godine i Žalbe jednog od ponuđača broj JN-18-44/23 od 16.03.2023. godine, Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi sljedeću:

 

ODLUKU o obustavi postupka javne nabavke „Nadogradnja postojećeg integralnog informacionog sistema za funkcionalnosti za promet medicinskim sredstvima - modul- E-medicinsko sredstvo"

 

I

 

Obustavlja se postupak javne nabavke „Nadogradnja postojećeg integralnog informacionog sistema za funkcionalnosti za promet medicinskim sredstvima - modul - E-medicinsko sredstvo" broj 05/1-11-8-20372-05/22 a na osnovu Žalbe jednog od ponuđača broj JN-18-44/23 od 16.03.2023. godine zaprimljene putem protokola Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 16.03.2023. godine.

 

II

 

Postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja Rješenja u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22).

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke,,Nadogradnja postojećeg integralnog informacionog sistema za funkcionalnosti za promet medicinskim sredstvima - modul- E-medicinsko sredstvo" je pokrenut Odlukom Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo o pokretanju postupka broj 03/9-11-8-20372-OP/22 E.B. od 21.12.2022. godine i Rješenjem o imenovanju Komisije broj 03/9-11-8-20372-RK/22 E.B. od 28.12.2022. godine.

 

Postupak javne nabavke - otvoreni postupak „Nadogradnja postojećeg integralnog informacionog sistema za funkcionalnosti za promet medicinskim sredstvima - modul- E-medicinsko sredstvo" broj 05/1-11-8-20372-05/22 je objavljen na portalu EJN pod brojem 814-1-1-67-3-54/22 od 30.12.2022. godine. Na osnovu žalbe jendog do ponuđača broj 06/2-11-8-2543/23 od 10.02.2023. godine od koje je ponuđač u međuvremenu odustao a nakon što je Ugovorni orgna dostavio Izjašnjenje URŽu na navode žalbe broj 03/9-11-8-20372-OP/22 E.B. od 15.02.2023. godine

 

Ured za razmatranje žalbi je donio Zaključak broj JN2-03-07-1-366-6/23 od 03.03.2023 godine kojim se postupak po žalbi obustavlja.

 

Ugovorni organ je u skladu sa Zaključkom URŽ-a nastavio postupak i objavio putem portala EJN Ispravku za obavješetenje o nabavci broj 814-1-1-67-8-17/23 od 10.03.2023. godine i zakazao predaju ponuda za 17.03.2023. godine u 13:00 sati.

 

Putem protokola Zavoda, 16.03.2023 godine je zaprimljena Žalba jednog od ponuđača broj JN-18-44/23 od 16.03.2023. godine te je odlučeno kao u stavu I ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: