Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 14:21

(poništenje aukcije) Nabavka antitijela, reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom/2, lotovi: 3, 6, 16, 23, 24

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1125-1-1-398-4-55/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
IDB/JIB 4200288400001
Kontakt osoba Amila Kiso
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-485
Faks (033) 285-485
Elektronska pošta edina.zehak@obs.ba
Internet adresa www.obs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3,6,16,23,24

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

107530,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antitijela, reagensi i potrošni materijal za potrebe Odsjeka za patologiju sa prosekturom/2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ANTITIJELO P40

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124131-2 Trake s reagensima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

940,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Jedina ponuda nije prihvatljiva.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

20.01.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ANTITIJELO p16

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124131-2 Trake s reagensima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude prelaze planirana sredstva.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

20.01.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antitijelo EGFR

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124131-2 Trake s reagensima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1100,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon provedene E-aukcije cijene oba ponuđača ostale identične, nepromijenjene.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

20.01.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antitijelo PD-L1

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124131-2 Trake s reagensima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuda prelazi planirana sredstva.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

20.01.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antitijelo PSA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124131-2 Trake s reagensima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo, Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuda prelazi planirana sredstva.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

20.01.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: