Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 07:20

(aukcija) Nabavka i isporuka defibrilatora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7278-7-1-6-3-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF-USKOPLJE
IDB/JIB 4236369990002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Suad Muminović
Adresa Ul. Bistrička cesta bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 266-350
Faks (030) 265-627
Elektronska pošta domzdravljagv@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gornji Vakuf-Uskoplje

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ovim postupkom se vrši nabavka jedne homogene robe, te je provođenje konkretne javne nabavke kao jedinstvene
efikasnije i racionalnije, odnosno provest će se uz dosta manje troškova nego da je predmet javne nabavke podijeljen na
lotove.
Prethodnom provjerom tržišta, kao i dosadašnjim iskustvom u provođenju istih i/ili sličnih nabavki utvrđeno je da je,
ovakvim postupkom, osigurano poštivanje osnovnog, odnosno opšteg, principa na kojem se zasniva postupak javnih
nabavki, odnosno obezbijeđena je pravedna i aktivna konkurencija, s obzirom da na tržištu postoji veliki broj
učesnika/ponuđača koji, svojom ponudom, mogu odgovoriti ovakvom zahtjevu ugovornog organa, te je isključena
diskriminacija, u smislu člana 3. Zakona o javnim nabavkama.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka defibrilatora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka defibrilator/monitor/12-kanalni EGG za potrebe rada previjališta u JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 33182100-0Defibrilator

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisano TD

III 4. Ograničenja za učešće

definisano TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano tačkom 4.2 TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sala u sjedištu JU Doma zdravlja, ulica Bistriča cesta bb; 70 240 Gornji Vakuf-
Uskoplje
Datum i vrijeme 31.03.2023. 08:10

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: