Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 15:37

(aukcija) Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-1-70-3-205/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

384615,38

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15890000-3 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sala 59,II sprat,zgrada Vlade BD BiH,Bulevar mira 1 Brčko
Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

330000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Obdanište i zabavište "Naša djeca" Brčko,ul.Branislava Nušića br 14

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Obdanište i zabavište "Naša djeca" Brčko,ul.Branislava Nušića br.14

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka hljeba i peciva za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24615,38

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Obdanište i zabavište "Naša djeca" Brčko,ul.Branislava Nušića br.14

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 09.05.2023. 13:15INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Aida Šerifović
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement and delivery of foodstuffs for kindergartens and preschools “Naša djeca“ Brčko

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products
Additional object(s) 15890000-3 Miscellaneous food products and dried goods

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As stated in the tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Nabavka i isporuka namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša 0 08.05.2023.
2 Nabavka i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe Obdaništa i 0 08.05.2023.
3 Nabavka i isporuka hljeba i peciva za potrebe Obdaništa i zabavišta 0 08.05.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Nabavka i isporuka namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša 0 09.05.2023. 13:00
2 Nabavka i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe Obdaništa i 0 09.05.2023. 13:00
3 Nabavka i isporuka hljeba i peciva za potrebe Obdaništa i zabavišta 0 09.05.2023. 13:00
 
Address and place As stated in the Annex A


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: