Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 09:38

(HR) (izmjena) Nabavka specifičnih kemikalija

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.03.2023.

Hrvatska-Osijek: Laboratorijski reagensi

2023/S 058-171964

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 038-113153)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nacionalni registracijski broj: 35506269186
Poštanska adresa: Vinkovačka cesta 63 c
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
E-pošta: nabava@hapih.hr
Telefon: +385 31275721
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hapih.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Specifične kemikalije

 

Referentni broj: N-2/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Specifične kemikalije

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/03/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 038-113153

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 24/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 28/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 24/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 28/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: