Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.03.2023. 09:36

(aukcija) Nabavka polovne računarske opreme - bez tragova korištenja za potrebe JUSŠC Petar Kočić Šipovo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

378-7-1-2-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SREDNJOŠKOLSKI CENTAR "PETAR KOČIĆ" ŠIPOVO
IDB/JIB 4401311670009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stanislav Jakšić
Adresa Nikole Tesle 34
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 360-390
Faks (050) 360-392
Elektronska pošta ss23@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šipovo

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili za oba lota na adresu Ugovornog organa

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka polovne računarske opreme - bez tragova korištenja za potrebe JUSŠC "Petar Kočić" Šipovo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka polovne računarske opreme bez tragova korištenja za potrebe JU SŠC "Petar Kočić" Šipovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske
30213300-8Stoni računari (desktop)
30231310-3Ravni ekrani

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

rok plaćanja 15 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Da, kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da, kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Srednjškolski centar "Petar Kočić" Šipovo , ul. Nikole Tesle 34, učionica broj
10
Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Stanislav Jakšić
Adresa Nikole Tesle 34
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 360-390
Faks (050) 360-392
Elektronska pošta ss23@skolers.org
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Nabavka stoni računara (destktop)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet30213300-8 Stoni računari (desktop)

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5904,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do potpune ispostave roba

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Srednjoškolski centar "Petar Kočić" Šipovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 Ravni ekrani (Monitori)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet30231310-3 Ravni ekrani

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1488,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do potpune ispostave roba

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Srednjoškolski centar "Petar Kočić" Šipovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: