Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.03.2023. 10:23

(aukcija) Nabavka potrošnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

630-7-1-4-3-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA
IDB/JIB 4218168090005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Azra Nefić
Adresa Šehidska 12.
Poštanski broj 71370 Breza (bhp sa)
Općina/Grad Breza
Telefon (032) 783-288
Faks (032) 789-190
Elektronska pošta judomzdravljabreza@gmail.com
Internet adresa www.dzbreza.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Breza

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Radi otvaranja mogućnosti prijave više ponuđača na objavljeni postupak javnih nabavki

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA POTROŠNOG SANITETSKOG MATERIJALA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA POTROŠNOG SANITETSKOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal i

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

IZ VLASTITIH SREDSTAVA

III 4. Ograničenja za učešće

NE

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 9. Rezervisan ugovor

Da.
Ugovor rezervisan samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, više od
50% lica s invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uslovima.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

04.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU DOM ZDRAVLJA BREZA ŠEHIDSKA BR.12 BREZA 71370
Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ŠPRICE I IGLE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka šprica i igala za potrebe Ju Doma zdravlja Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA BREZA Šehidska 12 Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

HIRURŠKE RUKAVICE I KONCI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hirurških rukavica i hirurških konaca za potrebe JU Doma zdravlja Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA BREZA Šehidska 12 Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ZAVOJNI MATERIJAL I GEL

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zavojnog materijala i gela za potrebe JU Doma zdravlja Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA BREZA Šehidska 12 Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

FLASTERI, TESTOVI, ŠPATULE I SKALPERI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka flastera, testova, špatula i skalpera za potrebe JU Dom zdravlja Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA BREZA Šehidska 12 Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KATETERI, KESE, I POSUDE ZA UZORKE I KONTEJNERI ZA MEDICINSKI OTPAD

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka katetera, kesa, posuda za uzorke i kontejnera za medicinski otpad za potrebe JU Doma zdravlja Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA BREZA Šehidska 12 Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TRAKE ZA EKG I ULTRAZVUK

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka traka za EKG i ultrazvuk za potrebe JU Doma zdravlja Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora
NAVEDENO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM ZDRAVLJA BREZA, Šehidska 12 Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: